"บริษัท สยามอุปกรณ์ สติกเกอร์ จำกัด"  นับได้ว่าเป็นโรงงานผู้ผลิตสติกเกอร์แห่งแรกของประเทศไทย ประกอบธุรกิจมาแล้วนานกว่า 30 ปี มีวัตถุประสงค์ในการผลิตผลิตภัณฑ์สติกเกอร์คุณภาพสูงประเภทต่างๆสำหรับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งชนิดแผ่นและชนิดม้วน

     ด้วยเทคโนโลยีการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น และการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพจนถึงกระบวนการผลิตที่ละเอียดอ่อนทุกขั้นตอน ทำให้บริษัทสามารถผลิตสติกเกอร์ที่มีคุณภาพสูงแต่มีราคาถูก ส่งผลให้ได้รับการตอบรับและความเชื่อถือจากตลาดทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างดี อีกทั้งบนหลังผลิตภัณฑ์สติกเกอร์ทุกๆใบจะมีตรารับประกัน (Guaranteed Quality) ของทางบริษัทฯ ด้วยเนื้อกาวสูตรเฉพาะที่พัฒนาโดยนาโนเทคโนโลยีทางด้านเคมี จึงทำให้ผลิตภัณฑ์สติกเกอร์ของทางบริษัทมีความเหนียวเป็นพิเศษ สามารถติดได้อย่างดีบนทั้งพื้นผิวที่เรียบและไม่เรียบได้เป็นอย่างดี

    ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์สติกเกอร์หลากชนิดสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง อาทิ สติกเกอร์กระดาษ สติกเกอร์พลาสติก(พีวีซี) สติกเกอร์โฮโลแกรม สติกเกอร์ผิวกำมะหยี่ สติกเกอร์กันปลอม และยังจะอีกมากมายที่จะออกสู่ท้องตลาดในเร็วๆนี้

     นอกจากผลิตภัณฑ์สติกเกอร์ประเภทต่างๆขั้นต้น ทางบริษัทฯ ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นๆ อาทิ กระดาษอลูมิเนียมฟลอย และกระดาษเคลือบพีอี เพื่อรองรับตลาดด้านบรรจุภัณฑ์ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วของไทยอีกด้วย

     ทางบริษัทฯ ต้องขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางบริษัทฯมาเป็นอย่างดี