New Page 1
 
 
 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
กระดาษอลูมิเนียมฟอยล์ที่ได้จากการเคลือบแผ่นอลูมิเนียมชนิดบางลงไปบนเนื้อกระดาษ  ได้เป็นกระดาษที่มีผิวสะท้อนแสงงดงามเสมือนผิวอลูมิเนียมจริงๆ   มีให้เลือกทั้งแบบแผ่นบาง  และแบบหนาสำหรับงานกล่อง
การนำไปใช้
ฉลากผลิตภัณฑ์  หรือบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการผิวกระดาษที่ดูหรูหรา ราคาแพง
 
รหัส สี กระดาษอลูมิเนียมฟลอย

ชนิดแผ่น

50ซม x 65ซม

ชนิดแผ่น

31นิ้ว x 43นิ้ว

#CC1 80 (s)

  ฟลอยเงินเงาชนิดบาง 80 แกรม

__

#AC1s 300 (s)

  กล่องฟิล์มเงินเงา 300 แกรม

__

#AC1s 240 (s)

  กล่องฟลอยเงินเงา 240 แกรม

__

#AC1s 275 (s)

  กล่องฟลอยเงินเงา 277 แกรม

__

#AC1s 300(s)

  กล่องฟลอยเงินเงา 300 แกรม

__

#CC1 80 (G)

  ฟลอยทองเงาชนิดบาง 80 แกรม

__

#AC1s 300 (G)

  กล่องฟิล์มทองเงา 300 แกรม

__

#AC1s 230 (G)

  กล่องฟลอยทองเงา 240 แกรม

__

#AC1s 275 (G)

  กล่องฟลอยทองเงา 275 แกรม

__
#AC1s 230 (G)

  กล่องฟลอยทองเงา 300 แกรม

 

__
**หมายเหตุ**  รับสั่งผลิตตาม ขนาด  ความหนา และเฉดสีที่ต้องการ  เป็นแผ่นหรือเป็นม้วน  สีเงาหรือสีด้าน